KA-rundskriv nr. 18/06 av 7. november 2006

Ny arbeidstakerpart

Publisert: 08/11/2006
En ny arbeidstakerorganisasjon er innvilget partsforhold i KAs tariffavtaler, i tillegg til de 17 som framgår av forordet til Hovedtariffavtalen.

Denne organisasjonen er:
Siviløkonomene
Stortingsgata 22,
Postboks 1869 Vika,
0124 Oslo
E-post: post@sivilokonomene.no
Tlf.: 22 82 80 00

Siviløkonomene er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne

Frank Grimstad
adm. dir 
    

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone