KA-rundskriv nr. 08/06 av 13. juni 2006

Reisestipend for tilsatte i KA-sektoren

Publisert: 13/06/2006
Det sentrale, partssammensatte etter- og videreutdanningsutvalget på KA-sektoren (EVU-utvalget) har besluttet å videreføre ordningen med et reisestipend for kirkelige tilsatte.

Stipendets målsetning er å inspirere til yrkesmessig og tverrfaglig utvikling på sektoren.

Hvem kan søke?
Alle fellesrådsansatte kan søke reisestipend. Også grupper av ansatte kan søke, lokal arbeidsgiver kan søke på vegne av en stab. Grupper som består av både fellesrådsansatte og andre kan få tildelt reisestipend, men stipendet kan da kun brukes til å dekke utgifter for de fellesrådsansatte.

Utdanningsinstitusjoner og bispedømmer har ikke anledning til å søke.

Maksimal søknadssum er kr 5000 for enkeltpersoner og kr 20 000 for grupper.

Rammen for årets tildeling er kr 100 000.
Det kan søkes stipend for reiser som skal gjennomføres høst/vinter 2006 og første halvår 2007.

Krav til søknaden:

Søknaden må inneholde:
- Budsjett med inntekter og utgifter. Det forutsettes en egenandel.
- Arbeidsgivers anbefaling av tiltaket.
- Målsetting for tiltaket
- Beskrivelse av tiltaket
- Tidspunkt for gjennomføring

Søknaden skal sendes inn før tiltaket skal gjennomføres.

Søknadene vil bli behandlet av EVU-utvalget.

Alle søknader sendes til EVU-utvalgets sekretariat, KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.
Bruk adressen ka@ka.no
Postadressen er: Pb 1034, 0104 Oslo.

Søknadsfristen er 1. oktober 2006.

Informasjonen er også tilgjengelig på http://www.evutorget.no

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle tilsatte og deres tillitsvalgte.

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone