KA-rundskriv nr. 19/05 av 4. november 2005

Reisestipend for kirkelig tilsatte

Publisert: 08/11/2005
Det sentrale, partssammensatte etter- og videreutdanningsutvalget på KA-sektoren (EVU-utvalget) har besluttet å videreføre ordningen med et reisestipend for kirkelige tilsatte. Stipendets målsetning er å inspirere til nytenkning og bred yrkesmessig og tverrfaglig utvikling på sektoren.

Tanken bak stipendordningen er å gi kirkelig tilsatte en mulighet til å hente nye impulser og danne faglige nettverk.

Rammen for årets tildeling er kr. 100.000. Stipendets grunnbeløp er kr. 5000. I gitte tilfeller vil det kunne innvilges opp til kr. 15.000. Grupper har også mulighet for å søke.

Budsjett, med utgifter og inntekter (finansiering) av tiltaket må følge søknaden. Innvilgede stipender vil bli utbetalt når rapport og regnskap for tiltaket foreligger.

Søknadene vil bli behandlet av EVU-utvalget.

Alle søknader sendes til KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.
Bruk adressen ka@ka.no
Postadressen er: Pb 1034, 0104 Oslo.

Søknadsfristen er 10. desember 2005.

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle tilsatte og deres tillitsvalgte.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone