KA-rundskriv nr. 17/05 av 25. oktober 2005

Kontingent 2006

Publisert: 25/10/2005
Landsrådet i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon fastsetter hvert år kontingentsatser for det kommende året. Vedtaket for 2006 innebærer at kontingentsatsene blir uendret for de fleste medlemmer.
Etter fullmakt fra landsrådet har KAs styre vedtatt noen endringer og konkretiseringer, som er gjengitt i de nedenstående kontingentsatsene.

For bispedømmerådene er det ikke fastsatt kontingentsats for 2006. KAs styre vil få fremlagt en sak om dette i møte i desember i år.

KAs kontingentsatser er noe forskjellig ut fra følgende tre kategorier medlemmer:
I. Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn (Den norske kirke)
II. Øvrige medlemmer (enten de har overdratt partsansvaret til KA eller ikke) og menighetsråd i kommuner med mer enn 1 sogn med eget arbeidsgiveransvar.
III. Menighetsråd i Den norske kirke uten arbeidsgiveransvar

I. Kontingent 2006 for kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn (Den norske kirke):

Minstesatsen for denne medlemsgruppen er kr. 7000.

Medlemmer som pr. 01.10.05 har lønnsmasse
· inntil 3,5 mill kroner, skal betale 1,1 % av lønnsmassen, men maks kr. 35.000
· mellom 3,5 og 5 mill kroner, skal betale 1,0 % av lønnsmassen, men maks kr. 42.500.
· mellom 5 og 10 mill kroner, skal betale 0,85 % av lønnsmassen, men maks kr. 70.000
· mellom 10 og 20 mill kroner, skal betale 0,70 % av lønnsmassen, men maks kr. 120.000
· mellom 20 og 30 mill kroner, skal betale 0,60 % av lønnmassen, men maks kr. 150.000.
· mellom 30 og 40 mill kroner, skal betale 0,50 % av lønnmassen, men maks kr. 160.000.
· over 40 mill. kroner, skal betale 0,4 % av lønnsmassen.

KAs landsråd har vedtatt at dersom Kultur- og kirkedepartementet godkjenner forsøk etter § 5 i Lov om Den norske kirke, skal lønnsmassen til de organene som menighetene har i forsøksperioden danne grunnlag for utregning av kontingent til KA. Dette vil bl.a. innebære én kontingent på grunnlag av samlet lønnsmasse ved forsøk der ett råd ivaretar oppgaver for flere fellesråd.

II. Kontingent 2006 for følgende medlemsgrupper:
· Øvrige medlemmer, enten de har overdratt partsansvaret til KA eller ikke.
· Menighetsråd i kommuner med mer enn 1 sogn med eget arbeidsgiveransvar

Medlemsgruppen "øvrige medlemmer" omfatter bl.a. organisasjoner, stiftelser og selvstendige barnehager som er medlem i KA. Menighetsråd i flersognskommuner med eget arbeidsgiveransvar omfatter bl.a. menighetsråd som selv driver barnehage eller har ansatt egen barne-/ungdomsarbeider e.l. Kontingent for disse gruppene er 0,74 % av den lønnsmassen som medlemmet har pr. 01.12.05, minimum kr. 3000.

Når kontingenten for disse gruppene overstiger 10.000 kroner, gjelder følgende satser:

Medlemmer som har lønnsmasse:
· inntil 2,5 mill. kroner, betaler 7 promille av lønnsmassen, maks. kr. 10.000
· mellom 2,5 og 5 mill. kroner betaler 5 promille av lønnsmassen, maks. kr.15.000
· mellom 5 og 10 mill. kroner betaler 3,5 promille av lønnsmassen, maks. kr. 20.000
· mellom 10 og 50 mill. kroner betaler 2,3 promille av lønnsmassen, maks. kr. 100.000
· mellom 50 og 200 mill. kroner betaler 2,1 promille av lønnsmassen, maks. kr. 300.000
· mellom 200 og 500 mill. kroner betaler 1,6 promille av lønnsmassen, maks kr. 450.000
· over 500 mill. kroner, betaler 0,9 promille av lønnsmassen, maks. kr. 600.000

III. Kontingent 2006 for menighetsråd i Den norske kirke som ikke har arbeidsgiveransvar:

Denne medlemsgruppen skal betale kr. 3.000. 

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone