KA-rundskriv nr. 15/05 av 29. september 2005

Trekk av midler til kompetanseformål

Publisert: 04/10/2005
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2004 var partene enige om å avsette midler til kompetanseutvikling som disponeres av et partssammensatt utvalg sentralt. Den enkelte arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2005.

Protokoll
I protokollen fra de sentrale forhandlingene pr 01.05.2004 går det fram at partene er enige om å avsette midler til sentralt arbeid med kompetanseutvikling i KA-området. Ordlyden i protokollen går fram av uravstemmingsdokumentet som fulgte rundskriv nr 14/04, side 2 (i papirutgaven - nettstedsmerknad)

Finansiering
I protokollen er partene enige om å finansiere dette arbeidet med trekk fra de tilsatte, og fra lokal arbeidsgiver. Det samlede beløpet som skal innbetales til KA er satt til 0,1% pr år av den beregnede grunnlønnsmassen pr 1. oktober hhv i 2004 og i 2005. Beløpet faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver på grunnlag av data som innrapporteres til lønns- og personalregisteret. (I 2005 vil tidspunktet for innrapportering til lønns- og personalregisteret bli 1. desember.)

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til 130 kr pr årsverk pr år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker i hvert av disse to årene i november. Trekket er ikke skattefritt, dvs det skal trekkes av netto lønn.
Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket
De inntrukne midlene oppbevares av arbeidsgiver inntil beløpet i sin helhet overføres til KA på bakgrunn av tilsendt faktura i løpet av 1. kvartal 2006. Differansen mellom inntrukket beløp fra arbeidstakerne, og fakturaens pålydende, vil da være den lokale arbeidsgivers andel av kompetansemidlene.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone