KA-rundskriv nr. 5/05 av 21. februar 2005

Reisestipend for kirkelig tilsatte

Publisert: 26/02/2005
Det sentrale, partssammensatte etter- og videreutdanningsutvalget på KA-sektoren (EVU-utvalget) har besluttet å opprette et tverrfaglig reisestipend for kirkelige tilsatte. Stipendets målsetning er å inspirere til nytenkning og bred yrkesmessig og faglig utvikling på sektoren.

Søknadsfristen er 1. mai 2005.

Tanken bak stipendordningen er å gi kirkelig tilsatte en mulighet til å hente impulser og danne faglige nettverk.

Rammen for årets tildeling er kr. 75.000. Stipendets grunnbeløp er kr. 5000, men det kan i enkelte gitte tilfeller gis opp til kr. 15.000. Grupper har også mulighet for å søke.

Behandlingen av den enkelte søknad vil skje direkte i EVU-utvalget.

Alle søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no.
Postadressen er: Pb 1034, 0104 Oslo.

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle tilsatte og deres tillitsvalgte.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone