KA-rundskriv nr. 31/04 av 20. desember 2004

Kontingent 2005

Publisert: 21/12/2004
Landsrådet i Kyrkjas Arbeidsgjevarorganisasjon fastset kvart år kontingentsatsar for det kommande året. Vedtaket i 2004 inneber at alle kontingentsatsar er uendra frå 2004 til 2005.
Etter innstilling frå styret fatta Landsrådet i KA vedtak i sak LR 07-04 om at kontingentsatsane skulle vera uendra frå 2004 til 2005.  Vedtaket vart formulert slik:
A - medlemmer i KA (kyrkjelege fellesråd og sokneråd i 1-sokns kommunar) skal i 2005 betala slik kontingent til KA:
Minstesats kr. 7000.
Medlemmer som har lønsmasse pr.01.10.2004
·           inntil 3,5 mill kroner, skal betala 1,1 % av lønsmassen,
men maks kr. 35.000.
·           mellom 3,5 og 5 mill kroner, skal betala 1,0 % av lønsmassen,
men maks kr. 42.500.
·           mellom 5 og 10 mill kroner, skal betala 0,85 % av lønsmassen,
men maks kr. 70.000.
·           mellom 10 og 20 mill kroner, skal betala 0,70 % av lønsmassen,
men maks kr. 120.000.
·           mellom 20 og 30 mill kroner, skal betala 0,60 % av lønsmassen,
men maks kr. 150.000.
·           mellom 30 og 40 mill kroner, skal betala 0,50 % av lønsmassen,
men maks kr. 160.000.
·           over 40 mill. kroner, skal betala 0,4 % av lønsmassen.
B- medlemmer i KA (andre medlemmer som har overdratt partsansvaret til KA) skal i 2005 betala ein kontingent til KA som tilsvarer 0,74 % av lønsmassen som medlemmen har.
Styret fastset etter vurdering i kvart tilfelle kontingentsats for B-medlemmer som etter denne satsen får høgare kontingent enn kr. 10.000.
Minstesats for B-medlemmer er kr. 3000.
C - medlemmer (andre medlemmer som ikkje har overdratt partsansvaret) betaler i 2005 kr. 3000 i kontingent.
Styret kan etter vurdering i kvart tilfelle fastsetja høgare kontingent for C-medlemmar som ikkje er sokneråd.
Styret i KA har fastsett kontingent for dei B-medlemmer som etter ordinær sats får høgare kontingent enn kr. 10.000.  Desse satsane er også uendra frå 2004 til 2005.
Frank Grimstad
Adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone