KA-rundskriv nr. 29/04 av 13. desember 2004

Pensjon - Overføringsavtalen

Publisert: 13/12/2004
KLP har nylig sendt ut informasjon om den reviderte Overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse, og bedt den enkelte virksomhet om å undertegne en erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen og sikringsordningen innen 31.12.2004.

Endringer i regelverket
I arbeidet med å gjøre pensjonsordningene i offentlig sektor konkurransenøytrale, er det fastsatt endringer i Overføringsavtalen. Det er etablert en sikringsordning for å garantere tilsattes rettigheter dersom virksomheten skulle opphøre. Det er videre lagt opp til at alle arbeidsgivere som er omfattet av Overføringsavtalen skal undertegne en erklæring om tilslutning.

Må alle undertegne avtalen?
Overføringsavtalen er allerede inngått av KLP. Erklæringen innebærer en dokumentasjon på at arbeidsgiver er innforstått med at slik avtale er inngått, og at arbeidsgiver er kjent med de rettigheter og plikter som følger av avtalen.
Alle som er medlem i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av Hovedtariffavtalens kapittel 2, hvor det heter i pkt 2.1.5:
«Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og kommunale pensjonsordninger, slik at samlet pensjon regnes som om den var opptjent i den ordning man sist er medlem av.»
Det betyr at alle KAs A- og B-medlemmer må undertegne og returnere avtalen innen fristen som en forlengelse av de tariffregulerte forpliktelsene som gjelder for disse medlemmene.

Innebærer avtalen ekstra kostnader?
Konsekvensene av selve Overføringsavtalen innebærer ingen ny kostnad. Kostnadene til sikringsordningen blir belastet i den enkelte virksomhet med 0,01% av pensjonsgrunnlaget, og 0,0005% til administrasjon, slik det framgår av orienteringen fra KLP. Utgiftene må ses på som en del av de løpende pensjonskostnadene.

Frank Grimstad
adm dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone