KA-rundskriv nr. 24/04 av 20. oktober 2004

Trekk av midler til kompetanseformål

Publisert: 21/10/2004
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2004 var partene enige om å avsette midler til kompetanseutvikling som disponeres av et partssammensatt utvalg sentralt. Den enkelte arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2004.
Protokoll
I protokollen fra de sentrale forhandlingene pr 01.05.2004 går det fram at partene er enige om å avsette midler til sentralt arbeid med kompetanseutvikling i KA-området. Ordlyden i protokollen går fram av uravstemmingsdokumentet som fulgte rundskriv nr 14/04, side 2. (- i papirversjonen. I nettversjonen er det p. 2A Kompetansemidler. red. anmerkn.)

Finansiering
I protokollen er partene enige om å finansiere dette arbeidet med trekk fra de tilsatte, og fra lokal arbeidsgiver. Det samlede beløpet som skal innbetales til KA er satt til 0,1% pr år av den beregnede grunnlønnsmassen pr 1. oktober hhv i 2004 og i 2005. Beløpet faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver på grunnlag av data som innrapporteres til lønns- og personalregisteret pr 01.10.2004. 

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til 130 kr pr årsverk pr år i disse to årene, trukket av lønn i november hvert av disse to årene. Trekket er ikke skattefritt, dvs det skal trekkes av netto lønn. 

Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet pr 1. oktober skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger. 

Oppbevaring av trekket
De inntrukne midlene oppbevares av arbeidsgiver inntil beløpet i sin helhet overføres til KA på bakgrunn av tilsendt faktura. Differansen mellom inntrukket beløp fra arbeidstakerne, og fakturaens pålydende, vil da være den lokale arbeidsgivers andel av kompetansemidlene.


Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone