KA-rundskriv 22/03 av 2. september 2003

Forsikring av pensjonsforpliktelser - purring

Publisert: 04/09/2003
Vi viser til rundskriv nr 14/03.

KA har i sitt rundskriv nr 14/03 bedt om å få opplysninger om hvor medlemmene har ordnet forsikringen av sine pensjonsforpliktelser, og om det foreligger planer om endringer.


Ved fristens utløp har vi mottatt svar fra under halvparten av KA?s medlemmer. For at KA skal kunne følge opp arbeidet med dette på en god måte, ber vi om at de som ikke har returnert svarskjema, gjør dette så snart som mulig.


Skjemaet fulgte papirutgaven av rundskriv nr 14/03, og kan også lastes ned fra KA?s nettsider fra adressen /_service/300851/download/id/256981/name/rs14_03_svskj.rtf

Skjemaet sendes pr post eller til telefax nr 23 31 04 50, eller som vedlegg til e-post til Steinar Moen.

   

Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone