KA-rundskriv 15/03 av 20. juni 2003

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateketer

Publisert: 27/06/2003
De fellesrådene som har fått kateketstilling overført fra staten etter 1998 kan få utgifter til rekruttering av nye kateket i disse stillingene dekket. Dette er en videreføring av det som tidligere er kunngjort i rundskriv nr 12/02.

Bakgrunn

Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømme­rådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiverrelaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene.


Ordning for tilskudd i 2003


1.   Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeids­givere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som har fått overført kateketstilling fra staten, enten ved ledighet i perioden 1998 - 2000, eller ved den samlede overføringen pr 01.03.2001. Ordningen omfatter ikke kateketstillinger som hele tiden har hatt kommune/fellesråd/menighetsråd som arbeidsgiver, og som har vært finansiert lokalt, evt. med tilskudd fra bispedømmerådet.


2.   De arbeidsgivere som vil trenge å rekruttere ved ledighet i de overførte stillingene i 2003, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen på inntil kr 30.000. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter, og kan være utgifter til

a)   annonsering

b)   reise for å delta i intervju

c)   evt. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutteringstiltak.

Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.

 

3.   Ordningen gjelder foreløpig ut år 2003, for stillinger som er blitt ledige innen 31.12.2003. KA vil deretter vurdere ordningen på bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bl.a hvor mye den er benyttet, og i forhold til det som blir fastsatt av departementet vedr. disse midlene for neste år.

 

4.   Søknad om utgiftsdekning m/vedlegg sendes fortløpende. Det må også innen 31.12.2003 sendes varsel om at det kommer søknad, dersom utgiftene ikke er kjent innen årets utgang. Søknad m/vedlegg må sendes senest innen 1. februar 2004 til


Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Karl Johans gate 35
0162  OSLO.Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone