KA-rundskriv 27/02 av 2. oktober 2002

Trekk av OK-midler

Publisert: 03/10/2002
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002 var partene enige om å avsette midler til organisasjons- og kompetanseutvikling. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2002.
Protokoll
I protokollen fra de sentrale forhandlingene pr 01.05.2002 går det fram at partene er enige om å avsette midler til sentralt arbeid med organisasjons- og kompetanseutvikling i kirkelig sektor. Ordlyden i protokollen går fram av uravstemminsdokumentet som fulgte rundskriv nr 17/02, side 17.

Finansiering
I protokollen er partene enige om å finansiere dette arbeidet med trekk fra de tilsatte, og fra lokal arbeidsgiver. Det samlede beløpet som skal innbetales til KA er satt til 0,11% av den beregnede grunnlønnsmassen pr 1. oktober hhv i 2002 og i 2003. Beløpet innkreves fra KA til respektive arbeidsgiver 1. februar.

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til 130 kr pr årsverk pr år i disse to årene, trukket av lønn i november hvert år.
Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet pr 1. oktober skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket
De inntrukne midlene oppbevares av arbeidsgiver inntil beløpet i sin helhet overføres til KA på bakgrunn av tilsendt faktura. Differansen mellom inntrukket beløp fra arbeidstakerne, og fakturaens pålydende, vil da være den lokale arbeidsgivers andel av OK-midlene.

Frank Grimstad
adm. dir
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone