KA-rundskriv 23/02 av 21. august 2002

Redusert skatt og arbeidsgiveravgift

Publisert: 26/08/2002
KA vil her informere om endringer fra Skattedirektoratet.
Likevel ikke skatt og arbeidsgiveravgift på kjøregodtgjørelse etter statens satser

Følgende er gitt som informasjon fra Skattedirektoratet:

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2002 vedtok Stortinget at det ikke betales inntektsskatt av bilgodtgjøring etter statens satser fra 1. januar 2002. Arbeidsgiveravgiften på bilgodtgjøring oppheves fra 1. juli 2002.

Arbeidsgiverne skal ikke trekke skatt av bilgodtgjøring etter statens satser når godtgjøringen er innvunnet etter 1. juli i år. Arbeidstakere som har blitt trukket i første halvår kan eventuelt søke om endring av skattekortet.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av kjøregodtgjøring opp til statens satser for godtgjøring innvunnet etter 1. juli d.å. Arbeidsgivere skal fra 1. juli 2002 innberette trekkfri bilgodtgjøring i kode 713
.

Dette erstatter siste del av rundskriv nr 08/02. Endringen i inntektsskatt av bilgodtgjørelse som kunngjort der er dermed opphevet for hele år 2002.

Endringen i arbeidsgiveravgift på kjøregodtgjørelse fra 1. januar 2002 ble dermed bare gjeldende i et halvt år.

Bilgodtgjørelse utover statens satser er fortsatt skatte- og avgiftspliktig.

Redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år

Stortinget har vedtatt nye satser i arbeidsgiveravgiften fra 1. juli 2002 for arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skattepliktig etter skatteloven § 3-1.
Fra 1. juli 2002 gjelder følgende satser:
Avgiftssone 1: 10,1 %,
avgiftssone 2: 6,6 %,
avgiftssone 3: 2,4 % og
avgiftssone 4: 1,1 %.

Arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år er dermed redusert med 4 prosentpoeng.

Regjeringen hadde forpliktet seg til å foreslå dette for å stimulere arbeidsgivere til å holde på og rekruttere eldre arbeidstakere som et ledd i oppfølgingen av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Hvis tiltaket gir ønsket effekt, vil Regjeringen vurdere å foreslå ytterligere reduksjon av arbeidsgiveravgiften for denne arbeidstakergruppen.


Frank Grimstad
Adm. direktør
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone