Sammenslåing av fellesråd

Stortingets vedtak 8. juni 2017 om kommunesammenslåinger betydde at 109 kommuner slo seg sammen til 43 nye kommuner fra 1.1.2020. Som følge av dette ble det samtidig opprettet 43 «nye» kirkelige fellesråd.

Ressursmateriell fra prosjektledersamlinger

KA har gjennomførte i 2018 og 2019 egne samlinger for alle prosjektledere som jobbet med sammenslåing av fellesråd. Ressursmateriell fra disse samlingene er lagt ut på et eget digitalt arbeidsrom på Kirkebakken (Den norske kirkes intranett) og inneholder blant annet verktøy, erfaringsdeling og presentasjoner fra samlingene. Arbeidsrommet er lukket men det er mulig for de som ikke har deltatt på prosjektledersamlingene å få tilgang ved å sende  oss en e-post. Tilgang til prosjektrommet koster kr. 2.500.

Organisasjonsnummer ved sammenslåing av fellesråd

KA har fått en uttalelse fra Brønnøysundregistrene – Enhetsregisteret om det er prinsipielle og/eller praktiske hensyn som skulle tilsi at kirkelige fellesråd som må slå seg sammen på grunn av kommunereformen kan/bør videreføre ett av de eksisterende organisasjonsnumrene eller om de nye sammenslåtte enhetene bør få et helt nytt organisasjonsnummer fra og med 1.1.2020. Les mer her om Enhetsregisterets uttalelse og om KAs anbefaling her.

Arkiv og sammenslåing av kirkelige fellesråd

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å opprette nytt arkiv og avslutte de gamle arkivene ved sammenslåing av kirkelig fellesråd? Se her for egen veileder om arkiv  som nylig er utarbeidet for kirkelige fellesråd som skal slå seg sammen. 

Sjekklister og kartleggingsverktøy

I en fellesrådssammenslåing er det viktig å få oversikt over hvert fellesråds virksomhet og eventuelt endre eller harmonisere ulike rutiner, regler mv. for nytt fellesråd. Som hjelp til dette arbeidet har KA laget forslag til sjekklister innenfor temaene gravferd og lønns- og arbeidsvilkår.

Sjekkliste gravferdsforvaltning (pdf)

Sjekkliste lønnsvilkår - særavtalene (word)

Sjekkliste lønns- og arbeidsvilkår (word)

Andre ressurser

KAs veileder for kirkelige fellesråd som slår seg sammen som følge av kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål ved en kommunesammenslåing (rapport fra KS)

Om kommunereformen (ressursside fra regjeringen)

Offentlige anskaffelser - KAs ressurssider

KS læring Dette en en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanse for kommuner og fylkeskommuner. For fellesråd som skal slå seg sammen er det mye relevant ressursstoff tilgjengelig her under "Nye kommuner og fylkeskommuner". Portalen krever påmelding første gang, deretter skjer pålogging via elektronisk ID. Portalen er gratis og åpen for alle. 

Kartverket har utviklet en sjekkliste for kommunereformen fra 1.1.2020. Den inneholder mange nyttige tips og råd om saker det er viktig å gjøre før 1.1.2020 plassert inn i en tidsplan. Les mer her.

Powered by Cornerstone