Om/Organer i KA

Organer i KA

KA har to valgte styringsorganer: Landsrådet og styret. Det er KAs medlemmer som velger representanter til Landsrådet - KAs øverste organ. I tillegg er Norges kirkevergelag en del av KAs organisasjon.

Landsrådet

KAs øverste ansvarlige organ er Landsrådet.

KAs landsråds sammensetning: Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3 representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat. På nåværende tidspunkt gjelder det fire fellesråd. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93 årsverk. På nåværende tidspunkt utgjør det 17 representanter. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet minimum ha 3 medlemmer i landsrådet.

Neste ordinære landsråd er 29.-30. april 2019. Frist for å melde saker er 8 uker før (1. mars).

Informasjon om hvem som er valgt til representanter til KAs landsråd 2017-2021 finnes under Relaterte dokumenter. 

 

Styret

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på syv representanter valgt for to år. Leder og nestleder velges også av landsrådet. Du finner en oversikt over styremedlemmene i lenken ved siden av denne artikkelen.

Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag (NKVL) er et rådgivende kompetansenettverk innen KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone