Om KA/Medlemskap i KA/Medlemskontingent 2020

Medlemskontingent 2020

Etter KAs vedtekter § 7d skal Landsrådet vedta rammer for KAs medlemskontingent. Satsene vedtas av styret.

Kontingentvedtaket er slik:

Kategori  1

Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn:

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 •  Minimumskontingent kr. 10 000 

Menighetsråd / organisasjoner / institusjoner / stiftelser:

 • 5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • Minimumskontingent kr. 7 500, og maksimumskontingent kr. 26 500.
 • Medlemmer i denne gruppa som driver barnehager, skal ha maksimumskontingent kr. 36 500.

Den norske kirke (rettssubjektet):

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,2 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)

*) Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for fellesråd og menighetsråd i kommuner med 1 sogn, hentes fra rådenes regnskaper for 2017 (innrapportert til SSB). Andre medlemmer vil bli tilskrevet og bedt om å sende inn arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 2017. For alle kategoriene er det arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget før eventuell refusjon i grunnlaget er trukket fra (for eksempel sykepenger fra NAV).

Kategori 2

Organisasjoner / institusjoner / stiftelser som ikke overdrar partsansvaret:

Skal normalt betale mellom 30 % og 50 % av den kontingentsats som følger av følgende:

 • 5,0 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 3,0 promille av de neste 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 2,0 promille av de neste 50 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
 • 1,0 promille over 60 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

Minimumskontingent kr. 6 500 

Styret fastsetter kontingenten for den enkelte organisasjon i forbindelse med godkjenning av søknad om medlemsskap.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone