Om KA/Medlemskap i KA/Medlemskap i KA

Medlemskap i KA

Virksomheter kan ha enten fullt medlemskap (med overdratt partsansvar) eller interessemedlemskap i KA.

KA har en økumenisk forankring, og følgende virksomheter kan bli medlem:

 • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
 • Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
 • Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
 • Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

KA har to medlemskategorier:

Fullt medlemskap: For virksomheter som overdrar sitt partsansvar til KA, og har rett til bistand i arbeidsgiverspørsmål. Gir full tilgang til alle tjenester med alle rettigheter. Medlemmer i fullt medlemskap er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å:

 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
 • slutte opp om felles lønnspolitikk
 • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
 • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

Interessemedlemskap: For virksomheter som ikke kan - eller vil - overdra partsansvaret til KA, men som vil benytte seg av KAs kompetanse og interessepolitiske arbeid.

Medlemmer som har egne tariffavtaler med sine ansatte, kan få rådgivning om disse avtalene mot betaling. Medlemmene i kategori 2 er valgbare til KAs landsråd, men uten stemmerett i saker vedrørende tariffavtaler.

Alle medlemmer har rett til rådgivning og bistand fra KA ved:

 • inngåelse og revisjon av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes organisasjoner.
 • tolkning av avtaler, lover og bestemmelser.
 • forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • utforming av lønns-, arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • dyktiggjøring av folkevalgte/styremedlemmer og ansatte i lønns- og personalsaker.

Alle medlemmer har dessuten rett til:

 • tilsendt informasjon
 • tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser (evt. ulike priser for ulike målgrupper/kurstemaer)
 • medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler
 • juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning, inkl. individuell og kollektiv arbeidsrett.
 • interessepolitisk bistand

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Knut Are Hole for en uforpliktende samtale om hva KA kan tilby din virksomhet. KA kan ved behov utvikle andre typer medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap og interessemedlemskap) og prissette disse i forhold til tjenester som blir levert.

 

Medlemsfordeler

Medlemmer i KA har tilgang til rabatter og tilrettelagte tjenester på mange områder. Klikk på lenkene for å lese mer om de ulike tjenestene:

KNIF-fordeler: Som medlem i KA har dere også tilgang til organisasjonsfordelene i KNIF, som er sortert på følgende tema:

Samleside for KNIFs organisasjonsfordeler finner du her. Mange av avtalene kan også benyttes av ansatte i medlemsvirksomhetene. Dette gjelder blant annet Sparebanken Sør, Scandic, DFDS, G Travel, KNIF Trygghet og Fjordkraft.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone