Om KA/Medlemskap i KA/Medlemskap i KA

Medlemskap i KA

KA har en økumenisk forankring, og følgende virksomheter kan bli medlem:

 • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
 • Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
 • Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
 • Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

Medlemmene har rett til rådgivning og bistand fra KA ved

 • Inngåelse og revisjon av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes organisasjoner.
 • Tolkning av avtaler, lover og bestemmelser.
 • Forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • Utforming av lønns-, arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • Dyktiggjøring av folkevalgte og ansatte i lønns- og personalsaker.

Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å

 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
 • slutte opp om felles lønnspolitikk
 • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
 • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Knut Are Hole for en uforpliktende samtale om hva KA kan tilby din virksomhet.

 

Medlemsfordeler

Medlemmer i KA har tilgang til rabatter og tilrettelagte tjenester på mange områder. Klikk på lenkene for å lese mer om de ulike tjenestene:

KNIF-fordeler: Som medlem i KA har dere også tilgang til organisasjonsfordelene i KNIF, som er sortert på følgende tema:

Samleside for KNIFs organisasjonsfordeler finner du her. Mange av avtalene kan også benyttes av ansatte i medlemsvirksomhetene. Dette gjelder blant annet Sparebanken Sør, Scandic, DFDS, G Travel, KNIF Trygghet og Fjordkraft.

 

Medlemskategorier

Kategori 1: Fullt medlemskap

Dette er en kategori medlemskap som gir full tilgang til alle tjenester med alle rettigheter. Innebærer også at medlemmene overdrar sitt partsansvar til KA, og har rett til bistand i arbeidsgiverspørsmål. Medlemskapet gir rett til:

 • tilsendt informasjon
 • tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser (evt. ulike priser for ulike målgrupper/kurstemaer)
 • medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler
 • juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning, inkl. individuell og kollektiv arbeidsrett.
 • interessepolitisk bistand

Målgruppe: Kirkelige organer og organisasjoner som overdrar partsansvar, og som vil benytte seg av KAs kompetanse og rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål.

Kategori 2: lnteressemedlemskap

Dette er en kategori medlemskap rettet mot menighetsråd, organisasjoner/institusjoner som ikke kan - eller vil - overdra partsansvaret til KA, men som ønsker bistand fra KA på andre områder av virksomheten. Medlemskapet gir rett til:

 • tilsendt informasjon
 • tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser
 • medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler (f.eks. juridisk bistand)
 • juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning
 • interessepolitisk bistand

Medlemmer som har egne tariffavtaler med sine ansatte, kan få rådgivning i forhold til disse avtalene mot betaling. Medlemmene i kategori 2 er valgbare til styrende organer, uten stemmerett i saker vedr. tariffavtaler.

Målgruppe: Organisasjoner, barnehager og kirkelige organer som ikke vil/kan overdra partsansvar, men som vil benytte seg av KAs kompetanse.

Andre typer medlemskap

KA kan videreutvikle andre typer medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap og interessemedlemskap) og prissette disse i forhold til tjenester som blir levert.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone