Medlemskap i KA

KA har en økumenisk forankring, og følgende virksomheter kan bli medlem:
 • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
 • Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
 • Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
 • Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

Medlemskapet inkluderer rådgiving, bistand med mer:

 • juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning, inkludert individuell og kollektiv arbeidsrett.
 • tolkning av lover og bestemmelser.
 • forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • utforming av arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • dyktiggjøring av folkevalgte/styremedlemmer og ansatte i lønns- og personalsaker.
 • interessepolitisk bistand
 • tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser
 • medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler

For de medlemmer som overfører partsansvar (inngår i tariffavtaleverket) gjelder følgende forpliktelser:

 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
 • slutte opp om felles lønnspolitikk
 • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
 • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

For medlemmer som har overført partsansvar gis det også rådgiving i lønnsplassering og tariff.

For noen av tjenestene er det begrensninger om  hvor mange timer som er inkludert i medlemskontingenten.

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Knut Are Hole for en uforpliktende samtale om hva KA kan tilby din virksomhet.

 

Medlemskontingent 2022

Etter KAs vedtekter § 7d skal Landsrådet vedta rammer for KAs medlemskontingent. Satsene vedtas av styret.

Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn:

 • 10,6 promille av de første 5,65 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,1 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 •  Minimumskontingent kr. 10 500 

Den norske kirke (rettssubjektet):

 • 10 promille av de første 5,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 7,9 promille av de neste 10,5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *) 
 • 3,2 promille av de neste 59 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • 1,2 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)

Menighetsråd, organisasjoner, institusjoner, stiftelser:

 • 5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. *)
 • Minimumskontingent kr. 8 000, og maksimumskontingent kr. 34 000.
 • Medlemmer i denne gruppa som driver barnehager, skal ha maksimumskontingent kr. 43 000.

*) Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn, hentes fra rådenes regnskaper for 2020 (innrapportert til SSB). Andre medlemmer vil bli tilskrevet og bedt om å sende inn arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 2021. For alle kategoriene er det arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget før eventuell refusjon i grunnlaget er trukket fra (for eksempel sykepenger fra NAV).

 

Powered by Cornerstone