Nytt steg i gjenåpningen – opptil 1.000 mennesker kan samles innendørs

Regjeringen åpner for bruk av koronasertifikat for å øke antallsbegrensninger, men Den norske kirke mener det er en lite aktuell problemstilling.
Les mer

Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler

Svar på spørsmål om ansvarsforhold, avtaler og anvendelse av covid-19-forskriften.
Les mer

Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – til KA om korona og arbeidsforholdet.
Les mer

KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.
Les mer

6 tips til deg som leder en sliten stab

Kjenner du at koronatrøttheten preger staben? Her er våre tips for å holde motet og håpet oppe mens unntakstilstanden fortsatt pågår.
Les mer

Vi har bak oss et krevende år med mye ansvar

Jobben er ikke ferdig ennå, men det lysner. Jeg er stolt over kirkens pandemihåndtering, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Mindre å gjøre på jobben? Her er litt å ta tak i

Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort på grunn av flere korona-restriksjoner? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.
Les mer

Færre publikummere eller avlyst konsert i kirken: Slik håndterer dere leiekontrakten

Konsertarrangører kan søke stimuleringsmidler fra staten og dermed betale leie som om kirken var full.
Les mer

Statlig støtteordning kan redde julekonsertsesongen

Menighetsråd kan nå søke tilskudd for å arrangere konserter som ville ha gått i minus på grunn av smittevernsrestriksjoner.
Les mer

Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.
Les mer

Permittering lite aktuelt i Den norske kirke

KA oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere for å finne alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permittering vurderes. Sist oppdatert 24.03.2020
Les mer

Slik strømmer dere begravelser i koronatider

Så lenge alle som vises på overføringen samtykker, er det fritt fram å strømme begravelser på nett.
Les mer

Koronaråd til deg som er arbeidsgiver

Hvordan håndtere ulike arbeidsgiverspørsmål knyttet til koronapandemien. Sist oppdatert 13.03.2020.
Les mer

Frivilligheten i kirken får endelig koronamillioner

Menighetene i Den norske får 18 millioner til å styrke frivilligheten. Pengene er en del av et tilskudd som ble lovet i januar.
Les mer

Begravelsesregler gjelder også for urnenedsettelser

Også i kommuner med forbud mot arrangementer er det nå tillatt å samles til urnenedsettelser og andre seremonier ved grav.
Les mer

Grønt lys for digitale rådsmøter og menighetsmøter

Menighetsråds-/fellesrådsmøter og menighetsmøter kan gjennomføres som videomøter.
Les mer

Samlesak: Alt om korona

Her er våre råd til medlemsvirksomhetene.
Les mer

Likebehandler kino og kirke. – På overtid

Regjeringen åpner for 100 deltakere på gudstjenester og andre arrangementer i kirken. – Dette har vi måttet jobbe for altfor lenge.
Les mer

Slik kan du bruke kirkekunsten til å formidle julebudskapet

La deg inspirere av kunsthistoriker Elisabeth Andersen til å la kunsten i din kirke fortelle om Jesu fødsel.
Les mer

Forventer begrensning på 50 personer i kirken i julen

Regjeringen fastholder at kirkebenker ikke er «fastmonterte seter». Sammen med myndighetene vil tros- og livssynssektoren jobbe fram anbefaleringer knyttet til bruk av kirkene og arrangementer utendørs.
Les mer
1 - 20 av 66
1 2 3 4 Neste

Powered by Cornerstone