Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

Høringssvar til Kirkerådet 23.08.19.
Les mer

Ny regulering av private barnehager

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet 26.07.19.
Les mer

Plan for diakoni i Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 25.06.19.
Les mer

Forskriftsendring – unntak fra arbeidstidsbestemmelser for prester

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 09.05.19.
Les mer

Kirkeordning for Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 11.08.18.
Les mer

Forslag til ny byggherreforskrift

Høringssvar til Arbeidstilsynet 17.10.18.
Les mer

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet 10.10.18.
Les mer

Tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret

Høringssvar til Skattedirektoratet 18.06.18.
Les mer

Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24.05.18.
Les mer
1 - 17 av 17

Powered by Cornerstone