Høring på Stortinget: Lytt særlig til lokalkirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.
Les mer

Enorm interesse for nye diakoniprosjekter i lokalkirken

Kirkerådet fordelte i vinter penger til 35 halve diakonistillinger. En kartlegging KA har gjennomført viser at det kan settes i gang minst fire ganger så mange prosjekter dersom det kommer penger.
Les mer

K-stud slipper kutt i bevilgningene

Regjeringen snur i synet på støtten til studieforbundene. – Samfunnet får mye tilbake for disse pengene, sier Øystein Dahle i KA.
Les mer

KABB slipper budsjettkamp, mens K-stud får kutt

For første gang på flere år lar regjeringen bevilgningen til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte stå, mens K-stud ligger an til kutt.
Les mer

Gravplass og nye kirkebygg skapte engasjement

Her kan du se sendingene fra KAs panelsamtaler på Kirkeskipet under Arendalsuka i opptak.
Les mer

Debatt: «Livssynsåpne gravplasser i kirkelig regi»

– Gravplassforvaltningen er et godt eksempel på at det viktige er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som tilbyr den, skriver Øystein Dahle.
Les mer

Soknenes stilling svekkes i ny trossamfunnslov

Til tross for mye god tros- og livssynspolitikk i forslaget til trossamfunnslov, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs at det kreves endringer for å hindre en svekkelse av den lokale grunnmuren i Den norske kirke.
Les mer

Ropstad til kirketopper: – Det står ikke andre klare til å fylle tomrommet

Trosminister Kjell Ingolf Ropstad understreket Den norske kirkes samfunnsrolle da han talte på KAs storkommunekonferanse.
Les mer

Jobber for endringer i forslaget til ny trossamfunnslov

KA vil legge fram konkrete endringsforslag overfor familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Les mer

– Godt kirkebudsjett, men kirkebyggsatsingen uteblir

En stabil kommuneøkonomi er bra for lokalkirken, og Den norske kirke sentralt kommer også godt ut av statsbudsjettet. En tydelig satsing på bevaring av kirkebygg uteblir imidlertid fortsatt.
Les mer

Debatt: «Det lokale kirkedemokratiet trenger fortsatt støtte i lov»

Fristillingen av Den norske kirke har så langt pågått i gjensidig forståelse mellom kirke og stat. Etter fremleggelsen av ny trossamfunnslov ulmer det likevel nå i kirken, særlig lokalt.
Les mer

Se KAs arrangementer på Arendalsuka direkte

Hvordan kan kirkelige gravferdsforvaltning være en god løsning for alle? Og hvorfor bygge nye kirker?
Les mer

Nå er presters søndagsjobbing regulert i loven

Fra 1. juli er prestenes adgang til å jobbe mer enn annenhver søn- og helgedag tatt inn i forskrift til arbeidsmiljøloven.
Les mer

Møtte statssekretæren til samtale om ny trossamfunnslov

Jorunn Hallaråker (KrF) startet dagen med frokost hos KA.
Les mer

– Klarer å balansere likebehandling og særstilling

Regjeringen skal ha ros for å ivareta likebehandlingsprinsippet samtidig som Den norske kirkes særstilling blant trossamfunnene anerkjennes, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Uttalelse fra landsrådet: En rammelov som sikrer verdier

Landsrådet i KA ber regjeringen sørge for at ny tros- og livssynssamfunnslov sikrer forsvarlige og forutsigbare rammebetingelser for Den norske kirke over hele landet.
Les mer

Bevilger 20 millioner ekstra til kirkesikring

Regjeringen dobler tilskuddet til bevaring og sikring av kirkebygg i 2019. Middelalderkirker med «stor betydning for nasjonen» skal prioriteres.
Les mer

Samler kirkeledere for å svare på regjeringens diakoni-utfordring

Kjell Ingolf Ropstad innleder årets storkommunekonferanse med å snakke om trossamfunnenes betydning i lokalsamfunnet. Konferansens hovedtema er sosial samskaping og hvordan kirken kan bidra til et bedre samfunn.
Les mer

Ropstad: – Gleder meg til videre dialog med KA

Marit Halvorsen Hougsnæs forventer tett dialog med departementet i innspurten mot ny trossamfunnslov. Tirsdag møtte hun og tre andre KA-ansatte trosminister Kjell Ingolf Ropstad.
Les mer
1 - 19 av 19

Powered by Cornerstone