Tilskuddsmidler/Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning for ansatt i kateketstilling

Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning for ansatt i kateketstilling

Utlysningen gjelder for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler.

Stipendet dekker inntil 1 måneds lønn (sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift osv regnes som arbeidsgivers egenandel og inkluderes ikke). Det kan i tillegg søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet.

- Stipendperioden skal normalt være sammenhengende.
- Det kan eventuelt søkes stipend til stipendperioder på ned til 2 uker.
- Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid.
- Det gis ikke stipend til ordinære studier, eksamenslesning, masteroppgave eller liknende.
- Vi oppfordrer til realisme med hensyn på hva som kan gjennomføres på 4 uker.

Søknader vurderes på grunnlag av arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling samt prosjektbeskrivelse. Ved tildeling vil ansiennitet i undervisningsstilling og særskilte belastninger i arbeidet tillegges vekt.

Søknad:

- Søknad sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
- Søknaden skal inneholde:

1. Arbeidstakers navn, stilling og arbeidsgiver, samt kontaktinformasjon for disse.
2. Informasjon om stillingen er helt eller delvis finansiert av trosopplæringsmidler.
3. Informasjon om ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling.
4. Arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling.
5. Arbeidstakers beskrivelse av permisjonsperiodens innhold/prosjektbeskrivelse.
6. Søknadsbeløp (lønn for den aktuelle perioden).
7. Informasjon om det søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter i tilknytning til arbeidet, samt et anslag over slike utgifter.
8. Tidspunkt for gjennomføring av studiepermisjonen.

 

Søknaden sendes til Eldbjørg Leinebø Ekre (seniorrådgiver, KA), med kopi til Harald Skarsaune (generalsekretær, KUFO)

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, eldbjorg.ekre@ka.no, tlf. 41610918,  eller Harald Skarsaune i KUFO-Kirkelig undervisningsforbund, harald@kateket.no, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: Fortløpende.

 

Powered by Cornerstone