Tilskuddsmidler/Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Har du vært lenge i stilling som kateket? Trenger du en pause til faglig fordypning? Søk om inntil 6 ukers studiepermisjon!

Om stipendet
For ansatte i kateketstillinger er det etablert en egen tilskuddsordning for inntil seks ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på kr. 10000 til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterarbeid, da det er å anse som grunnutdanning. 

Bakgrunn for ordningen
Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble midlene bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA. En del av disse midlene brukes til stipender for ansatte i disse kateketstillingene. 

Oppdatert informasjon om fordypningsstipend finner du nå på OU-info-sidene, les her: 

Fordypningsstipend for kateket

 

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre
Seniorrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren

Tlf.nr: 41610918
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

 

 

Powered by Cornerstone