Tilskuddsmidler/Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

Har du vært lenge i stilling som kateket? Trenger du en pause til faglig fordypning? Søk om inntil 6 ukers studiepermisjon!

For ansatte i kateketstillinger er det etablert en egen tilskuddsordning for inntil seks ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på 10.000 kroner til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning eller faglig utviklingsarbeid. Det gis ikke stipend til masterarbeid, da det er å anse som grunnutdanning. 

Bakgrunn for ordningen: Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd 1. mars 2001, ble midlene som bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA. En del av midlene brukes til stipender for ansatte i disse kateketstillingene.

Oppdatert informasjon om fordypningsstipend finner du her.

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre
Seniorrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren

Tlf.nr: 41610918
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

 

 

Powered by Cornerstone