Tilskuddsmidler/Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger - frist 15.november

Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger - frist 15.november

Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter - og videreutdanningstiltak.

Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsråd. Ordningen er finansiert gjennom midler fra Kirkerådet (kateketmidler) og midler gjennom det partsammensatte OU-arbeidet i KA-sektoren.

Det gis individuelle tilskudd til kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. 

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Søknader behandles samlet i løpet av april måned.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som større kurs og konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. 

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Søknader på under kr 5000 vil ikke bli prioritert.
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Les mer og søk her.

Spørsmål kan rettes til:

Powered by Cornerstone