Tilskuddsmidler/Individuelle søknader til ulike kompetansetiltak

Individuelle søknader til ulike kompetansetiltak

Ordningen gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler. Ansatte i stillinger som er finansiert gjennom flere kilder kan søke delvis dekning av utgifter.

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er dessverre ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring.

For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter. Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler

Søknadsfrist er 01. oktober 2019. Neste søknadsfrist vil være 1. april 2020.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge innen 01.november 2019.

Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv. 

Krav til søknaden:

  • Søknaden skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Tiltaket skal være relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten.
  • Deltakeren skal ha fått nødvendig permisjon.
  • Arbeidsgiver skal anbefale tiltaket og bekrefte innvilget permisjon.
  • Søknader på under kr 4000 vil ikke bli prioritert.
  • Søknaden kan sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker.
  • Søknaden skal sendes gjennom elektronisk søknadsskjema. Lenke til søknadsskjemaet ligger på KAs og KUFOs nettsider.
  • For lengre studier kan det søkes om midler for inntil 2 semester av gangen.

Spørsmål kan rettes til:

- Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, telefon: 41610918

- Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, telefon: 952 49 934

Powered by Cornerstone