Tilskuddsmidler/Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Deltakelse på yrkes- og utdanningsmesser – økonomisk støtte

Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og eventuelle utgifter knyttet til bemanning av standen. 

Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet, i regi av blant annet kommuner, fylkeskommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner og kommersielle arrangører. Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. 

De fleste utdanningsmesser arrangeres i januar og februar, men en del messer legges til høstsemesteret. Mange fellesråd deltar allerede på slike messer, men vi har ingen sentral oversikt.

Vi ønsker å stimulere til ytterligere deltakelse og til erfaringsutveksling knyttet til slik deltakelse. Vi oppfordrer derfor fellesrådene til å undersøke om det arrangeres aktuelle yrkes- og utdanningsmesser i deres nærhet og til å delta på disse med profilering av kirkelige yrker og av kirken som arbeidsplass. Undersøk gjerne med bispedømmekontoret, for eventuell samordning av deltakelse og materiell.

Økonomisk støtte til deltakelse på messer

Fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og eventuelle utgifter knyttet til bemanning av standen.

Tilsagn om økonomisk støtte gis fortløpende, så lenge budsjettet rekker. Søknad sendes KA på e-post.

Erfaringsutveksling og produksjon av materiell

Fellesråd som har deltatt på slike messer og har utviklet materiell eller har erfaringer som kan være nyttige for andre, oppfordres til å tipse andre om dette, enten via kirkevergelaget/NKVL eller til KA.

Basert på erfaringer fra fellesrådene kan det bli aktuelt med sentral produksjon av noe materiell. Dette kan lette deltakelse på messer, men kan også gi presentasjonen et mindre lokalt preg. Det medfører også utfordringer knyttet til forsendelse. Vi tar gjerne imot synspunkter på dette.

Både fagforeningene og utdanningsinstitusjonene kan ha materiell og gode tips. Ta også gjerne kontakt med Kirkerådets rekrutteringsprosjekt.

Powered by Cornerstone