Tilskuddsmidler/OU-midler

OU-midler

ouinfo.no.kan du lese om stipendmidler, kurs, etter-og videreutdanningstiltak knyttet til det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU) i KA-sektoren.

Dette kan være stipendmidler til stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend til kirkemusikere, diakoner, menighetspedagoger, kateketer osv.

Det blir også gjennomført en rekke kurs og kompetansetiltak for ansatte i begge arbeidsgiverlinjer. Disse tiltakene skjer alltid i samarbeid mellom KA og fagforeningene.

På OU sine nettsider kan du også lese om hva som skjer av annen opplæring og utvikling i KA-området.

Powered by Cornerstone