Tilskuddsmidler/OU-midler

OU-midler

ouinfo.no.kan du lese om midler og tiltak knyttet til det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU). Dette kan være midler til stabstur, reisestipend, nærværsstipend for barnehager, stipend til kirkemusikere, diakoner, menighetspedagoger, kateketer osv. Du kan også lese hva som skjer av opplæring og utvikling i KA-området.

Powered by Cornerstone