Tilskuddsmidler/Støtte til regionale nettverkssamlinger for undervisningsansatte

Støtte til regionale nettverkssamlinger for undervisningsansatte

Det gis støtte til regional aktør/arrangør der undervisningsansatte er målgruppe. Søknader behandles fortløpende.

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen. Samlinger som har en tverrfaglig karakter og/eller flere samarbeidende arrangører står bak, vil bli prioritert.

Mer info og søknadsportal finner du nå på OU-sidene.

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre
Seniorrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren

Tlf.nr: 41610918
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone