Tilskuddsmidler/Kompetansetiltak for grupper/støtte til arrangement

Kompetansetiltak for grupper/støtte til arrangement

Ulike aktører som arrangerer kompetansetiltak for undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen.

Krav til tiltak/søknad:

 • Kirkelige undervisningsansatte skal være hovedmålgruppe for tiltaket.

 • Tiltaket skal være forankret på arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
 • Tiltakets faglige innhold vil tillegges vekt i søknadsbehandlingen.
 • Det tildeles vanligvis kun støtte til kateketer og menighetspedagoger i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler.
 • Budsjettet må utformes slik at det fremgår tydelig hvordan andre deltakere finansieres (for eksempel med to ulike deltakeravgifter, støtte fra andre kilder/egne midler e.l.), evnt med forklarende tekster. Ta gjerne kontakt ved utforming av søknaden, dersom du er usikker på hvordan dette kan/bør gjøres.

Søknaden må inneholde følgende:

 1. Navn og kontaktinformasjon på søker. Evnt informasjon om samarbeidsparter.
 2. Opplysninger om tiltaket, med vekt på faglig innhold. Vedlegg gjerne program.
 3. Opplysninger om forventede deltakere (for eksempel yrkesgrupper, forventet antall av hvilke grupper, geografisk område e.l)
 4. Begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig for målgruppen
 5. Opplysninger om forankring på arbeidstaker og arbeidsgiversiden
 6. Opplysninger om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra kompetansemidlene for undervisningsansatte.
 7. Budsjett med forklaringer.

Søknader sendes til eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til kf@kufo.org .

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, tlf 41610918, eldbjorg.ekre@ka.no eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, harald@kufo.org, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: Fortløpende

Powered by Cornerstone