Tilskuddsmidler/Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket - frist 15. november

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket - frist 15. november

Det gis individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av prosjektmidler fra Kirkerådet blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Du søker om ett semester om gangen, og du må søke i forkant av hvert semester.  

Pengene blir utbetalt når studiet er igangsatt. 

Søknadsfrist for studier som igangsettes våren 2021 er utvidet til 15.november 2020.

Det er også avsatt midler til regionale utdanningstiltak i regi av fellesråd og/eller bispedømmeråd. Forutsetning er at utdanningstiltakene fører frem til kvalifikasjon som menighetspedagog eller kateket.

Les mer på ouinfo.no

Powered by Cornerstone