Tilskuddsmidler/Kompetanseløft - Kvalifiseringsmidler til menighetspedagog og kateket

Kompetanseløft - Kvalifiseringsmidler til menighetspedagog og kateket

Det er avsatt friske midler til individuelle stipender for å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Det er også avsatt midler til regionale utdanningstiltak i regi av fellesråd og/eller bispedømmeråd som fører frem til kvalifikasjon som menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av OU-midler og prosjektmidler fra Kirkerådet blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Ny frist for studier som igangsettes høsten 2019 er 1. juli.

Frist for studier som igangsettes våren 2020 er 1. oktober.

Du søker om ett semester om gangen. Pengene blir utbetalt på slutten av hvert semester, etter at studiene er bekreftet gjennomført.

Les mer på ouinfo.no

Powered by Cornerstone