Tilskuddsmidler/Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket - frist 1. april

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket - frist 1. april

Det gis individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av prosjektmidler fra Kirkerådet blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Du søker om ett semester om gangen, og du må søke i forkant av hvert semester.  

Pengene blir utbetalt når studiet er igangsatt. 

Søknadsfrist for studier som igangsettes høsten 2020 er 1. april.

Det er også avsatt midler til regionale utdanningstiltak i regi av fellesråd og/eller bispedømmeråd. Forutsetning er at utdanningstiltakene fører frem til kvalifikasjon som menighetspedagog eller kateket.

Les mer på ouinfo.no

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket - frist 1. april

Det gis individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av prosjektmidler fra Kirkerådet blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Du søker om ett semester om gangen, og du må søke i forkant av hvert semester.  

Pengene blir utbetalt når studiet er igangsatt. 

Søknadsfrist for studier som igangsettes høsten 2020 er 1. april.

Det er også avsatt midler til regionale utdanningstiltak i regi av fellesråd og/eller bispedømmeråd. Forutsetning er at utdanningstiltakene fører frem til kvalifikasjon som menighetspedagog eller kateket.

Les mer på ouinfo.no

Powered by Cornerstone