Tilskuddsmidler/Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket

Det gis individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å oppnå kvalifikasjon til menighetspedagog eller kateket.

Midlene som består av prosjektmidler fra Kirkerådet blir forvaltet av Fagutvalg for kirkelig undervisning som er etablert av OU-styret i KA-sektoren.

Du søker om ett semester om gangen, og du må søke i forkant av hvert semester.  

Pengene blir utbetalt når studiet er igangsatt. 

Søknadsfrister er normalt 1.mai og 1.oktober, og man søker som regel i forkant.

Mer informasjon på OU (Opplæring og utvikling i KA-sektoren) sine nettsider: 

Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket

 

Spørsmål kan rettes til:

Eldbjørg Leinebø Ekre
Seniorrådgiver for kompetanseutvikling og EVU i KA-sektoren

Tlf.nr: 41610918
E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Powered by Cornerstone