Medlemskap/Medlemskapskategorier i KA

Medlemskapskategorier i KA

KATEGORI 1 MEDLEMSKAP

Generell beskrivelse: Fullt medlemskap

Dette er en kategori medlemskap som gir full tilgang til alle tjenester med alle rettigheter. Innebærer også at medlemmene overdrar sitt partsansvar til KA, og har rett til bistand i arbeidsgiverspørsmål.

Medlemskapet i kategori 1 gir:

• tilsendt informasjon

• tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser (evt. ulike priser for ulike målgrupper/kurstemaer)

• medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler

• juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning, inkl. individuell og kollektiv arbeidsrett.

• interessepolitisk bistand

Målgruppe:

Kirkelige organer og organisasjoner som overdrar partsansvar, og som vil benytte seg av KAs kompetanse og rådgivning innenfor arbeidsrettslige spørsmål.

KATEGORI 2 MEDLEMSKAP

Generell beskrivelse: lnteressemedlemskap.

Dette er en kategori medlemskap rettet mot menighetsråd, organisasjoner/institusjoner som ikke kan - eller vil - overdra partsansvaret til KA, men som ønsker bistand fra KA på andre områder av virksomheten.

Medlemskapet i kategori 2 gir:

• tilsendt informasjon

• tilbud om kurs/konferanser/nettverkssamlinger til medlemspriser

• medlemsfordeler ved fremforhandlede avtaler (f.eks. juridisk bistand)

• juridisk, økonomisk og organisasjonsfaglig rådgivning

• interessepolitisk bistand

Medlemmer som har egne tariffavtaler med sine ansatte, kan få rådgivning i forhold til disse avtalene mot betaling. Medlemmene i kategori 2 er valgbare til styrende organer, uten stemmerett i saker vedr. tariffavtaler.

Målgruppe:

Organisasjoner, barnehager og kirkelige organer som ikke vil/kan overdra partsansvar, men som vil benytte seg av KAs kompetanse.

Andre typer medlemskap

KA kan videreutvikle andre typer medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap og interessemedlemskap) og prissette disse i forhold til tjenester som blir levert.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone