Medlemskap i KA

KA har en økumenisk forankring, og følgende virksomheter kan bli medlem:

 • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
  Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
  Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
  Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

Medlemmene har rett til rådgivning og bistand fra KA ved

 • Inngåelse og revisjon av tariffavtaler og andre avtaler med de ansattes organisasjoner.
 • Tolkning av avtaler, lover og bestemmelser.
 • Forebygging og løsning av rettstvister og interessetvister.
 • Utforming av lønns-, arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • Dyktiggjøring av folkevalgte og ansatte i lønns- og personalsaker.

Medlemmene er bundet av gjeldende tariffavtaler og er forpliktet til å

 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med avtaler KA inngår med de ansattes organisasjoner
 • slutte opp om felles lønnspolitikk
 • følge de retningslinjer som fastsettes i en konfliktsituasjon
 • gi KA de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av organisasjonens formål

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone