Lederutvikling i KA-regi

KA har et bredt tilbud til ledere som ønsker å øke og/eller videreutvikle sin kompetanse eller som ønsker nettverk og veiledning i jobben.

En lederstilling er spennende og utfordrende, men den kan også være vanskelig, slitsom og belastende. Det er derfor viktig å tenke gjennom egne behov både for faglig påfyll, kollegial støtte og personlig veiledning. KA har et bredt tilbud av tiltak som møter dette:

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset består to tredagerssamlinger, én på høsten og én på våren, som kan tas i den rekkefølgen som passer den enkelte.

Neste samling med ledige plasser er 15.-17. mars 2021.

Lederutviklingsprogram

Med jevne mellomrom arrangerer KA et ettårig lederutviklingsprogram. Programmet er åpent for ledere/mellomledere i KAs medlemsvirksomheter (generalsekretær, kirkeverger, daglige ledere, proster, stiftsdirektører osv). Kursets mål er å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere.

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID slik at deltagerne kan ta eksamen i HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 stp) og Organisering, ledelse og endring i ideell sektor (15 stp). Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene. Programmet består av tre samlinger som alle går over flere dager.

Nytt kurs igangsettes høsten 2021.

Hvis du synes det høres spennende ut ta kontakt med Linn Maria Kierulf.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Ledernettverk

KA har i siden 2017 drevet ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaring og utfordringer står i sentrum, og den enkelte legger fram caser eller konkrete saker som de ønsker hjelp til å løse. Deltakerne blir i tillegg utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på. Deltakerne møtes fem ganger i løpet av ett år og tar deretter stilling til videre deltakelse.

Lederveiledning

KAs lederveiledning er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon. Det er et sted der du i konfidensialitet kan løfte frem vanskeligheter du ønsker å drøfte med en annen i tillit.

Veiledningen er ikke sjelesorg, men følger en systemisk veiledningstradisjon der man er opptatt av å kartlegge kommunikasjon og samhandling mellom personer og organisasjoner og finne ut av hvilken påvirkning de utøver på hverandre.

Veiledningen kan foregå som en kombinasjon av fysisk og digitale møter (Microsoft teams). Den kan foregår i KAs lokaler, men kan også avtales gjennomført andre steder (da tilkommer eventuelle reiseutgifter for veileder).

Kirkelederkonferansen

Kirkelederkonferansen (tidligere Høstkonferansen) samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og fra organisasjonene.
Konferansen går over to dager annethvert år og er den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Neste konferanse finner sted på Gardermoen i november 2021.

Powered by Cornerstone