Tariff 2018

Tariff 2018

Hovedtariffavtalen utløper 30.04.2018, og det skal forhandles om ny HTA for neste periode.

Forhandlingene i KA er i år todelte – HTA for hhv. organisasjonsmedlemmer og Dnk-organer forhandles hver for seg. Oppstart er hhv. 8. og 11. juni, og forhandlingene løper deretter i uke 24 og 25. Vi vil oppdatere disse sidene fortløpende med aktuell informasjon.

Arbeidsgiverkonferanser

KA arrangerer arbeidsgiverkonferanser i alle bispedømmer for Dnk-organer, og for organisasjonsmedlemmene i Oslo, i løpet av april og mai. Se nærmere om tid og sted på våre kurssider. Konferansene er en viktig del av forberedelsene til oppgjøret, og KA ønsker her å få signaler fra medlemmene til bruk inn i  forhandlingene. I tillegg tar vi opp en rekke andre aktuelle temaer. Vi oppfordrer alle til å delta på konferansene. 

Informasjon og aktuelle spørsmål

KA har utarbeidet notatet «Informasjon og aktuelle spørsmål» til bruk som forberedelse til konferansene, se lenke under «Relaterte dokumenter». For de som ikke har anledning til å delta på konferansene er det selvsagt også anledning til å gi tilbakemeldinger på aktuelle temaer i forkant av tariffrevisjonen. Fristen for tilbakemelding er 15. mai – vennligst se i notatet for nærmere informasjon.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone