Kompetanseområder/Tariff/Følg tariffoppgjøret her

Følg tariffoppgjøret her

Denne siden oppdateres fortløpende når det er noe nytt å melde.

Hovedtariffavtalen (HTA) utløp 30.04.2018, og i juni forhandles det om ny HTA for neste periode. Det forhandles i år om to ulike hovedtariffavtaler – én for organisasjonsmedlemmer og én for organer i Den norske kirke.

Forhandlingene om ny HTA for organisasjonsmedlemmene startet fredag 8. juni, mens forhandlingene om ny HTA for organer i Den norske kirke startet mandag 11. juni. KAs tilbud fra respektive oppstartsdatoer finner du spalten til høyre (i bunnen av siden dersom du leser dette på mobil).

I utgangspunktet var det ukene 24 og 25 som var avsatt til forhandlinger, og disse skulle etter planen ha vært avsluttet torsdag 21. juni. Natt til fredag 22. juni ble partene på kirkelig sektor enige om å utsette avslutningen av forhandlingene til over helgen.

Forberedelser: Som en viktig del av forberedelsene til oppgjøret arrangerte KA arbeidsgiverkonferanser i alle bispedømmer for Dnk-organer og for organisasjonsmedlemmene i Oslo, særlig med tanke på å få signaler fra medlemmene til bruk inn i forhandlingene.

Aktuelle dokumenter: I menyen til høyre finner du ulike rapporter knyttet til årets tariffoppgjør. Etter hvert vil også krav, tilbud og andre aktuelle dokumenter bli lagt ut her. Du finner generell bakgrunnsinformasjon og aktuelle rapporter om tariff her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone