Tariff

KA har tariffavtaler med 22 arbeidstakerorganisasjoner. Alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet er bundet av avtalene som er inngått. Avtalene er landsdekkende og regulerer alle yrkesgrupper.

Følgende avtaler gjelder:

Du finner avtaledokumentene i tariffhåndboka eller til høyre på siden her. 

Hovedavtalen

regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper til 31.12.2019.

Hovedtariffavtalen

regulerer lønns- og arbeidsvilkår, som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold.

Sentrale særavtaler

regulerer forhold som ikke allerede er regulert i de to andre avtalene.
Det er inngått seks særavtaler som omhandler:
- reiseregulativet (m/veiledning)
- arbeidstøy (m/veiledning)
- ledere
- kirkelige stillinger (m/veiledning)
- barnehager mv
- barnehager i Oslo

I tillegg kommer to arbeidstidsavtaler for hhv. prester og proster i rettssubjektet Den norske kirke.

De sentrale særavtalene løper til 31.12.2020.

 

 

 


Powered by Cornerstone