Kompetanseområder/Reformer/Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

Sammenslåing av fellesråd – kommunereformen i Den norske kirke

Kommunereformen fører til at det blir opprettet 47 «nye» kirkelige fellesråd fram mot 2020, mens 121 fellesråd forsvinner i sin nåværende form. Pål Arne Winsnes (tlf. 908 00 685) og Stina Hansteen Solhøy (458 75 582) sitter klare til å bistå KAs medlemmer i disse prosessene. De kan også kontaktes på e-post: pal.arne.winsnes@ka.no / stina.solhoy@ka.no.

Kirkelige fellesråd og kommunesammenslåing - en veileder

KA har laget en veileder for kirkelige fellesråd som slår seg sammen som følge av kommunesammenslåinger.

Du finner revidert veileder pr august 2017 her eller under "Relaterte dokumenter" på denne siden. Endringene i den reviderte versjonen er kort beskrevet i veilederens forord.

 


Brev fra kommunalminsteren til nye kommunestyrer om kommunereformen

Jan Tore Sanner har nå sendt ut brev til alle nye kommunestyrer om kommunereformen. To ting er særlig interessant; han nevner at regjeringen vil komme med forslag til endringer i inntekstsystemet som ikke lenger vil gjøre det like attraktivt å fortsette å være liten kommune. Og han bebuder en veileder fra departementet som skal komme i desember om hvordan kommunene skal gå fram etter at de har fattet vedtak om sammenslåing.

Les brevet her.


Nettside for kommunereformen i ditt fylke

Fylkesmannen har fått i oppdrag å tilrettelegge og koordinere kommunereformen lokalt og regionalt. I hvert fylkesmannsembete er det ansatt en prosessveileder til dette arbeidet, og de fleste embetene har opprettet egne nettsider for reformarbeidet.

Les mer om kommunereformen i ditt fylke her.  


Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Her finner du lenken til en utredning KS har laget om arbeidsrettslige spørsmål knyttet til kommunesammenslåinger. Utredningen inneholder mye relevant informasjon, også for fellesrådene. Vi vil komme nærmere tilbake til en gjennomgang av hvordan dette skal håndteres på kirkelig sektor.

Les rapporten her.


Kommunereform endrer kirken

Les Stina Hansteen Solhøys innlegg på verdidebatt.no.


Kommunereform, kirkeordning og prestetjeneste

"KA tror det kan styrke både prestetjenesten og menighetsarbeidet for øvrig hvis de som arbeider lokalt har felles arbeidsgiver." Det skriver Øystein Dahle i dette innlegget på verdidebatt.no.

Les mer.


Kommunereformen kommer!

«En kommunereform er overmoden. Regjeringen har en samarbeidsavtale med Venstre og KrF og vi er tydelige på at vi skal gjennomføre en kommunereform i denne stortingsperioden». Det sa kommunalminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen om kommunereformen i går. KAs spesialrådgiver Stina Hansteen Solhøy har laget en oppsummering av regjeringens første melding til Stortinget om kommunereformen.

Les mer.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone