Kompetanseområder/Reformer/Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Publisert: 31/10/2017
Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute på høring. Endringer i lovgivningen på tros- og livssynsfeltet kan få viktige konsekvenser for KAs medlemmer. På denne siden vil vi samle informasjon som våre medlemmer kan ha nytte av i høringsprosessen.

Rent praktisk oppfordrer vi medlemmene våre til å bruke skjemaløsningen som ligger ute på Kulturdepartementets hjemmeside når høringen skal sendes inn. Her kan man velge om man kun vil bruke avkrysningsskjemaet, eller også legge inn mer utfyllende høringssvar under hvert punkt. Alle kommentarfeltene gir rom for sammenhengende synspunkter og vil bli lest på samme måte som ved tradisjonell høring. Helhetlig uttalelse kan legges inn i kommentarfelt under "Eventuell kommentar (frivillig)".

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone