Kompetanseområder/Rådsarbeid

Rådsarbeid

Dette er en ressursside for rådsarbeid og for opplæring av folkevalgte i lokale kirkelige organer i Den norske kirke etter kirkevalget 2015.

KA har på oppdrag fra Kirkerådet fått i oppdrag å ivareta opplæringen av de nye fellesrådene (se pkt. 2, 3 og 4). Bispedømmerådene har ansvaret for opplæringen av nye menighetsråd (se pkt1).

Formål med all opplæring er å gi alle nyvalgte rådsmedlemmer innføring i det ansvar og de oppgaver som deres rådsorgan skal ivareta. Rådsmedlemmene skal gis innføring i hvordan de gjennom sitt organ kan bidra til å vekke og nære det kristelige liv i menighetene og utøve den offentlige myndighet de er pålagt på en forsvarlig og tillitvekkende måte.

OPPLÆRINGSPLAN

  •  Innføringskurs for menighetsråd

Bispedømmene arrangerer opplæringskurs for nye menighetsråd i samarbeid med den lokale kirke. Kirkerådet utarbeider en presentasjonsserie til bruk på disse kursene. Serien sendes til bispedømmekontorene etter valget. Det anbefales at kursene gjennomføres i perioden oktober-november 2015 eller så fort som mulig.

  • Første innføringskurs for fellesråd (DEL 1)

KA har utarbeidet en presentasjonsserie om fellesrådets oppgaver. Serien gir en kort innføring i fellesrådets arbeid med hovedfokus på lokale forhold. Denne opplæringsdelen gjennomføres av kirkevergen og/eller fellesrådets leder rett før/etter konstitueringen av fellesrådene. Innføringskurset finnes både på bokmål og på nynorsk.

  • Andre innføringskurs for fellesråd (DEL 2)

KA arrangerer kurs for nye fellesråd for hele landet vinteren/våren 2016. Kursoppsettet er utarbeidet i samarbeid med leder av kirkevergelagene og bispedømmerådene. Kursdokumentasjon utarbeides i samarbeid med Kirkerådet og representanter fra bispedømmerådet. Egen informasjonsfolder ble sendt fellesrådene etter valget.

Alle kurs arrangeres i tidsrommet 16.00-21.00, med unntak av i Nord-Hålogaland bispedømme hvor kursene holdes på dagtid. Her finner du rådsopplæringshefte med informasjon og kursdatoer. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.  

Mer informasjon om kursene og påmelding finner du på våre kurssider.

  • Temakurs (DEL 3)

Mulighet for å bestille kurs fra KA som avholdes lokalt under hele rådsperioden innen saksbehandling, økonomi, arbeidsgiverspørsmål, forvaltning av bygg og gravplass mm.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Randi Moskvil Letmolie i KA.

 

 

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone