Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2019-2023

Håndboka er et viktig arbeidsredskap for alle medlemmer i lokalkirkelige råd. Boka finnes både som trykt bok og som pdf.

Boka tar utgangspunkt i oppgavene i menighetsråd og kirkelig fellesråd, og det gis enkel informasjon om menighetens plass i nærmiljøet, kirkemedlemmenes ulike behov, sentrale virksomhetsområder i kirken og kirkens organer. Boka er en revidert og oppdatert utgave av forrige utgivelse. Opplæringen av nye råd, som foregår på nyåret, vil bygge på denne.

Håndboka er laget slik at den er lett å bruke som oppslagsverk. Stikkordregisteret gir hjelp til å finne hvor de ulike temaer er omtalt. Stikkordregisteret har også henvisning til lover og forskrifter.

I boka kan du lese om ledelse, styringsorgan, samarbeid mellom organ, oppgaver i soknet, gravplassforvaltning, kirkebygg, arbeidsgiveransvar, økonomiarbeid med mer. Som vedlegg finner du Kirkeloven, Gravferdsloven, Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet –  med veiledning og Ansvarsfordeling og samarbeid mellom menighetsrådet og kirkelig fellesråd.

Bestill boka her eller last den ned som pdf her.


Powered by Cornerstone