Frivillighet

KA er medlem av Frivillighet Norge, og vi støtter opp under deres arbeid for at det offentlige fører en aktivt støttende frivillighetspolitikk med respekt for frivillighetens egenart. Når Den norske kirke nå blir mer selvstendig i sitt forhold til staten vil det også innebære at Den norske kirke i større grad vil dele rammevilkårene for frivillig sektor for øvrig.


Powered by Cornerstone