Forsikring

KA har siden 1997 inngått avtale om ansvars- og ulykkesforsikring på vegne av Den norske kirke som fellesråd kan velge å slutte seg til. De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige og besøkende i Den norske kirkes virksomhet. Staten betaler 1/3 av kostnadene til ansvars- og ulykkesforsikringen. I 2011 ble det foretatt en anbudskonkurranse hvor gjensidige forsikring vant konkurransen for ansvarsforsikringen og Knif trygghet forsikring vant anbudskonkurransen for ulykkesforsikringen. I 2015 skal det foretas en ny anbudskonkurranse, siden avtaleperioden utløper 31.12.2015.

Knif trygghet forsikring har i tillegg største delen av porteføljen når det gjelder forsikring av kirkebyggene.  KLP er nest størst på kirkebyggforsikring.

KA bistår medlemmene i spørsmål om blant annet forsikringenes dekningsomfang, og andre forhold som medlemmene har behov for svar på når det gjelder forsikring.


Powered by Cornerstone