Eiendom

EiendomKA yter rådgivning innen eiendomsrett og forvaltning av eiendom. Det kan gjelde festeavtaler, leie, avtalerettslige forhold osv..

Når det gjelder bygg- og eiendomsforvaltning i Den norske kirke spesielt, så kan dette omhandle kirkebygg, menighetskontor, gravplass og bygninger knyttet til disse. Presteboliger er også et tema mange har spørsmål om. Se eget notat om kirkelig eiendom under Relaterte dokumenter på denne siden.

Ved spørsmål om eiendomsrett og eiendomsforvaltning, ta kontakt med KA.


Powered by Cornerstone