Kompetanseområder/Organisasjon og forvaltning

Organisasjon og forvaltning

KA yter tjenester til våre medlemmer på en rekke områder. Det innebærer bistand innen økonomi og et bredt spekter av juridiske saksfelt, samt rådgivning i kontakten med offentlig forvaltning og myndigheter. For kirkelige organer betyr dette også rådgivning i kirkelig forvaltning og samhandlingen mellom kommune og kirke.
Økonomi
Offentlige anskaffelser
Juridisk rådgivning
Forsikring
Frivillighet
Kopiering, rettigheter og åndsverk
Arkiv og saksbehandling
Universell utforming
Barnehage

Powered by Cornerstone