Kompetanseområder/Lederutvikling i KA-regi

Lederutvikling i KA-regi

KA har et bredt tilbud til ledere som ønsker å øke og/eller videreutvikle sin kompetanse eller som ønsker nettverk og veiledning i jobben.

En lederstilling er spennende og utfordrende, men den kan også være vanskelig, slitsom og belastende. Det er derfor viktig å tenke gjennom egne behov både for faglig påfyll, kollegial støtte og personlig veiledning. KA har et bredt tilbud av tiltak som møter dette:

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset består to tredagerssamlinger, én på høsten og én på våren, som kan tas i den rekkefølgen som passer den enkelte. Neste samling er 14.-16. oktober 2019.

Lederutviklingsprogram

Med jevne mellomrom arrangerer KA et ettårig lederutviklingsprogram. Programmet er åpent for ledere/mellomledere i KAs medlemsvirksomheter (generalsekretær, kirkeverger, daglige ledere, proster, stiftsdirektører osv). Kursets mål er å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere.

KA har inngått en samarbeidsavtale med VID slik at deltagerne kan ta eksamen HR-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (5 stp) og Organisering, ledelse og endring i ideell sektor (15 stp). Det forutsettes noe arbeidsinnsats mellom samlingene.

Programmet består av tre samlinger som alle går over flere dager.

IKT for å lede

Gode, strategiske valg som leder forutsetter innsikt i de mulighetene IKT gir og hvordan man kan påvirke og styre utviklingen på dette området. «IKT for å lede» gir kunnskap om hva digitalisering betyr og hvordan vi kan samarbeide bedre for å få størst mulig effekt av IKT.

Kurset retter seg mot kirkeverger, proster, ledere på bispedømme og sentralt nivå. Kurset er også åpent for dem som jobber med kommunikasjon i kirkelige fellesråd, innen bispedømme og sentralt. Neste kurs er 21.-22. november 2019.

Ledernettverk

KA har i siden 2017 drevet ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaring og utfordringer står i sentrum, og den enkelte legger fram caser eller konkrete saker som de ønsker hjelp til å løse. Deltakerne blir i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på.

Deltakerne møtes fem ganger i løpet ett år og tar deretter stilling til videre deltakelse. Fire av samlingene er dagssamlinger, mens én innebærer overnatting. Nytt ledernettverk starter opp høsten 2019. Påmeldingsfrist er 12. august.

Lederveiledning

KAs lederveiledning er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon. Det er et sted der du i konfidensialitet kan løfte frem vanskeligheter du ønsker å drøfte med en annen i tillit.

Veiledningen er ikke sjelesorg, men følger en systemisk veiledningstradisjon der man er opptatt av å kartlegge kommunikasjon og samhandling mellom personer og organisasjoner og finne ut av hvilken påvirkning de utøver på hverandre.

Lederkonferansen

Lederkonferansen (tidligere Høstkonferansen) samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og fra organisasjonene.
Konferansen går over to dager annethvert år og er den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Neste konferanse finner sted i Oslo i oktober 2020.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone