Nasjonale kirkekontroller

KA kartlegger jevnlig tilstanden i norske kirkebygg. Disse nasjonale kirkekontrollene utføres hvert fjerde år.

Last ned veiledning til årets tilstandsundersøkelse på høyre side. Veiledningen finnes på begge målformer.

Den tredje og foreløpig siste undersøkelsen ble utført i 2013/2014 og rapporten ble offentliggjort høsten 2014. På denne siden finner du rapportene fra alle de tre kirkekontrollene som så langt er gjennomført.


Powered by Cornerstone