Nettverk for fagpersoner innen kirkebyggforvaltning

KA drifter et nettverk fagpersoner innen kirkebyggforvaltning

En av de mest spennende og krevende oppgavene som er lagt til de kirkelig fellesrådene er ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene. Mens enkelte kirkelige fellesrådene sitter inne med ressurser og kompetanse på dette fagområdet, er det en mangelvare hos andre.

KA har tatt initiativ til at det etableres et uformelt nettverk for fagpersoner innen kirkebyggforvaltning som jobbe heltid innen området. Formålet er å at fagpersoner innen samme område deler erfaringer, drøfter felles utfordringer og diskuterer aktuelle saker av felles interesse. 

Er du interessert i å delta i dette kompetansenettverket, kontakt seniorrådgiver Harald Ringstad (harald.ringstad@ka.no, 94 84 20 80). 


Powered by Cornerstone