Kirkebyggdatabasens energimodul

Energimodulen i Kirkebyggdatabasen er et nettbasert ”verktøy” til bruk for lokale kirkeforvaltere. Det inneholder mellom annet eiendoms- og bygningsdata, forsikringsdata, arkiv for bygningstegninger, system for inventarlister med bildedokumentasjon.

Verktøy for bedre styring med oppvarming og inneklima

Energimodul er utviklet spesielt som registrerings- og analyseverktøy i arbeidet med kirkeoppvarming og inneklima. Ved å bruke energimodulen har den enkelte kirkeverge god mulighet til å optimalisere energibruken i kirken, samtidig som kirken får et bedre bevaringsmiljø.

For å få til en energieffektiv drift av kirkebyggene er det viktig med aktiv oppfølging og ukentlig registrering av:
• Kirkens daglige bruk.
• Ukentlig energiforbruk.
• Kirkens inneklima (temperatur og RF).
Ukens middeltemperatur og værdata overføres automatisk fra metrologiske institutt.

Analyse og styringsverktøy

Man kan ta ut en rekke rapporter fra energimodul som kan være et godt analyse og styringsverktøy for målrettet og miljøriktig energibruk i kirkene.
For flere av de kirkelige fellesråd som har tatt modulen i bruk og som driver aktiv oppfølging av kirkens energibruk, innklima/ bevaringsmiljø og kirkens bruk, har dette resultert i redusert energiforbruk
Nedenfor er det vist to eksempler på rapporter som kan tas ut fra energimodulen.

Tilgang

I tillegg til vanlig brukertilgang i kirkebyggdatabasen, må hver bruker tildeles rettigheter til å bruke energimodulen. Hvis du ikke finner knappen for energimodulen, betyr det at du mangler tilgang. Tilgang får du ved å fylle ut skjema for registrering på https://www.kirkebyggdatabasen.no/ .
 


Powered by Cornerstone