Bruks- og hviletemperatur

Vi har to typer temperatur - brukstemperatur og hviletemperatur. Med brukstemperatur menes temperaturen som skal være i rommet når det er i bruk. Med hviletemperatur menes temperaturen det skal være i rommet når det ikke er i bruk. Temperaturnivået fastsettes ut fra varmeanleggets kapasitet til å løfte temperaturen opp til ønsket brukstemperatur tatt i betraktning differansen mellom ute og innetemperatur.

Anbefalte nivåer for temperatur og relativ fuktighet:

 

Brukertilpasset aktivitet Bevaringsmiljø, oppbevaring og luftfuktighet
Gudstjenester, kirkelige aktiviteter og konserter 17-20 Grader Korte oppvarmingstider og lange hvileperioder. Lav hviletemperatur 5-10 Grader. Jevn luftfuktighet ca 50% RF +/- 10%

 

Det bør gjennomføres tester, gjerne ved ulik temperatur, for å finne ut hvor lang oppvarmingstid man trenger for å nå brukstemperaturen man har valgt. Oppvarmingstiden bør være så kort som mulig, noe som igjen betyr at det må være innstallert varmekilder med tilstrekkelig effekt. Oppvarmingstiden bør ligge i området 6-12 timer. Mange kirkebygg har varmeanlegg med for lav effekt. Dette gir lang oppvarmingstid og høyt energiforbruk. Varmeanlegget bør være inndelt med flere soner i kirkerommet. Dette er meget viktig for å få til en energieffektiv oppvarming. I kirker hvor andre rom enn kirkerommet krever oppvarming må varmeanlegg og varmestyringen kunne styres separat. 

• For kirker som er i bruk flere ganger i uka, er det i de fleste tilfeller fast kirketjener tilknyttet kirken. Da ligger det bedre til rette for manuell styring, men likevel anbefales såkalt ”intelligente” styringssystemer som styres via booking av arrangementer fra kirkekontoret, eller lokalt i den enkelte kirke.

• Et varmesystem som er dimensjonert og seksjonert riktig, er nesten en forutsetning for å oppnå en energieffektiv drift av bygget. Seksjoneringen gjør at det kan være separat styring av varmeanleggene i de forskjellige rommene.  

 


Powered by Cornerstone