Energieffektivisering

66% av kirkens klimagassutslipp kommer fra dens bygningsmasse. Det er langt billigere å energieffektivisere én kWh enn å produsere og transportere én kWh. Derfor er energieffektivisering meget lønnsom for kirken og samfunnet. Siden 90% av kirkenes energibruk går til oppvarming, fokuserer vi på det. Gjennomførte effektiviseringstiltak viser at menighetene relativt enkelt kan redusere energiforbruk, i enkelte tilfeller opp til 50%. Ved kun å redusere innetemperatur med 1oC, vil det redusere energibruken med ca. 5%.

Med effektiv energibruk menes måten vi styrer energibruken på i forhold til bruken av det enkelte rom. Her står brukstilpasset oppvarming sentralt.

For å lykkes med enøk krevers kunnskap og varig fokus av fellesrådet, menighetsråd og ansatte inkl. prester. KA ønsker å tilføre alle kunnskap og tilstrekkelig støtte for å lykkes. Svært mange energieffektiviseringstiltakene utløser ingen kostnader, men kun fokus og engasjement. Evt. enøk-investeringer er vanligvis tilbakebetalt i løpet av 4 - 10 år.

Med effektiv energibruk menes måten vi styrer energibruken på i forhold til bruken av det enkelte rom. Her står brukstilpasset oppvarming sentralt. Ved å følge prinsippet om brukstilpasset oppvarming er det mulig å redusere energiforbruket vesentlig. Samtidig oppnås et bedre bevaringsmiljø for orgel, interiør og kirkekunst, altså en vinn vinn for alt og alle.

Brukstilpasset oppvarming

Ved å følge prinsippet om brukstilpasset oppvarming er det mulig å redusere energiforbruket vesentlig. Samtidig oppnås et bedre bevaringsmiljø for orgel, interiør og kirkekunst.

Noen sentrale spørsmål

 • Har en person fått tildelt hovedansvaret for energieffektivisering?
 • Er menigheten Grønn menighet? Her blir dere det www.kirken.no. 
 • Leses og registreres strømforbruk måned for måned og sammenlignes forbruket med tidligere år?
 • Rapporteres strømforbruket inn i fellesrådets årsrapport? Ta samtidig med byggenes vedlikeholdsetterslep.
 • Har fellesrådet vedtatt en budsjettplan for energieffektivisering? Selv med null kroner bør det vedtas.
 • Kjenner kommunen til fellesrådets energieffektiviseringsplan?
 • Brukstilpasset oppvarming
  • Er det foretatt en vurdering av kirkens og rommenes bruksmønster? Kan arrangement samkjøres? Varmes det opp rom for mange rom, som f.eks. ikke brukes? Kan kirkerommet i kalde periodene brukes mindre?
  • Har de ansatte fått tilstrekkelig opplæring både i teorien om brukstilpasset oppvarming og bevaringsmiljø, og opplæring i hvordan varmeanlegget styres slik at de er i stand til å drifte bygget energieffektivt?
  • Er det valgt et riktige nivå for hvile- (5-10 C) og brukstemperatur (16-19 C)?
 • Er varmekildene hensiktsmessig plassert i forhold til der hvor folk oppholder seg og gir de ønsket effekt? 
 • Er det tilstrekkelig oppvarmingseffekt i kirkerommet? KAs anbefaling er mellom 27 og 35 kW/m3. Hvis det fjernes benker og ovner, må det suppleres med nye ovner f.eks. oppunder galleritaket. Tilstrekkelig oppvarmingseffekt gir rask oppvarmingstid som igjen reduserer strømforbruk vesentlig og som igjen gir godt og riktig inneklima, dvs. mellom 40-60%RF. En vin vin for alt og alle.
 • Har kirken det mest hensiktsmessige oppvarmingssystemet? Ta gjerne kontakt med KA.
 • Har kirken/ bygningen et hensiktsmessig og moderne webbasert styringssystem for varmeanlegget som igjen styres av menighetens kalender? Kirkens Smart Kirkebyggstyring styrer oppvarmingsanlegget og registrerer samtidig inneklima og strømforbruk. 
 • Er det vurdert å gjennomføre en enøk-tilstandskontroll? Be om KAs konkurranse-kravspekk for nettopp dette.
 • Er det vurdert å bytte ut til LED belysning, utvendig og innvendig? Dette kan gi opptil 90% innsparing.
 • Hvis kirka har ventilasjonsanlegg gjennomføres det da årlig service og er det foretatt en enøk-analyse av anlegget i det siste? Mange ventilasjonsanlegg har ikke varmegjenvinner og filteret byttes ikke ut regelmessig.
 • Er det sørget for god isolering og tetting av eventuelle luftlekkasjer?
 • Er det vurdert å erstatte et kjølerom med kun et eller flere energieffektive kjøleskap for likkistene?
 • Produserer egen kortreist energi f.eks. fra solceller eller fra krematoriet som nyttiggjøres?
 • Er kirkens nettariff analysert? De aller fleste kirker avregnes etter effekttariff og påfører fellesrådet store kostnader. KA har utarbeidet et regneark med brukerveiledning for analyse og optimalisering av nettleien.

Ved blant annet å sette fokus på disse forhold vil dere være i stand til å energieffektivisere betydelig.

KA har utgitt en veileder Kirkeoppvarming og inneklima, den kjøpes i nettbutikken

Her leser dere mer om styringssystemet Smart Kirkebyggstyring eller ta kontakt på kirkebyggstyring@ka.no.


Powered by Cornerstone