Brann- og tyverisikring

KA arbeider med sikring av kirkebygg, og har utarbeidet ressursmateriale til medlemmene på ulike områder. Veilederne under kan bestilles i trykt format:

Brannsikring av kirkebygg - pdf eller hefte

Brannvarslingssystem for kirkebygg - pdf eller hefte

Brannvern i kirkebygg - hefte

Hvorfor og hvordan anskaffe automatiske slokkeanlegg? - pdf eller hefte

Hvordan hindre og redusere spredning av fasadebrann i eldre trekirker (KA 2018) - pdf

 


Powered by Cornerstone