Kirkebygg

Eiendomsforvaltningen av kirkene er en av fellesrådets sentrale oppgaver.

Spredt utover hele landet ligger det rundt 1630 kirkebygg som hører inn under Den norske kirke. Eiendomsforvaltningen av kirkene er en av fellesrådets sentrale oppgaver.

KA har bidratt på dette området gjennom mange år. Gjennom igangsetting av fellestiltak, nasjonale tilstandsundersøkelser, kursvirksomhet og rådgivning bistår KA fellesrådene i dette arbeidet.

Fordi det er et nasjonalt ansvar å ivareta kirkenes kulturminneverdier, mottar KA støtte fra Kulturdepartementet for å gjøre dette viktige arbeidet.

 


Powered by Cornerstone