Gravplasser og krematorier

Gravplasser og krematoriers egenart stiller særlige krav til orden og verdighet.

Som ansvarlig for gravplassene er kirkelig fellesråd ansvarlig å legge til rette for at de rettighetene innbyggerne blir gitt gjennom Gravferdsloven ivaretas. Dette skal sikres gjennom teknisk kvalitet på anleggene, myndighetsutøvelse og et tjenestetilbud som kan ivareta mangfoldet.


Powered by Cornerstone