Kompetanseområder/Gravferd/gravplass

Gravferd

KA har kompetanse innen gravferd og tilbyr rådgivning for forvaltere av gravplass. Nedenfor finner du informasjon om organisering og relevant lovverk for gravferdsfeltet.

Gravferd

Forvaltning - noen sentrale bestemmelser
Feste av grav og gravminner
Gravferd, kremasjon og gravlegging
Gravplass og krematorier
Digitale gravplasskart (SOSI gravplass)

Powered by Cornerstone